Markkinointi 2018, näkemyksiä Suomen huipulta

By | December 12, 2017

 

Markkinoinnin tulevaisuus kiinnostaa aina. Markkinoinnin tekijöillä on käytössään yhä kehittyneempiä ja edullisempia työkaluja, kääntöpuolena on entistä kovempi kilpailu asiakkaiden huomiosta. Silti, monet ylittävät sekä omat että muiden odotukset. Kirjoituksen ja oikoluvun aikana eräs käsitykseni vahvistui: vanhat myytit suomalaisesta markkinoinnista saa heittää historian romukoppaan. Tulevaisuudessa on enemmän saavutettavaa kuin menneisyydessä.

Tässä kirjoituksessa en yritä itse arvailla tulevaisuutta, vaan kysyn suomalaisilta alan ammattilaisilta. Esitin jokaiselle samat kysymykset haastateltavan ja yrityksen taustasta, markkinointityöstä kuluvana vuonna sekä ensi vuoden aikomuksista. Pyysin jokaista myös kertomaan, mistä tai keneltä haastateltavat etsivät apua ongelmatilanteissa.

Haastattelujen taustalla ei ole kaupallista yhteistyötä, vaan puhdas kiinnostus ja halu oppia itseäni viisaammilta. Stilisoidut vastaukset satunnaisessa järjestyksessä, lopussa yhteenvetoa yhtäläisyyksien kautta.

  1. Kuka olet, mitä teet, ketkä ovat asiakkaitasi?
  2. Minkälaista markkinointia teit v. 2017 aikana?
  3. Mikä oli tärkein tai yllättävin vuoden aikana oppimasi asia?
  4. Kuluvaan vuoteen verrattuna, mitä teet ensi vuonna toisin?
  5. Suosittele kirjaa, sivustoa, some-tiliä yms, joista haet inspiraatiota tai ratkaisuja ongelmiin?
  6. Muut terveiset?

 

Perttu Ahvenainen, Taitori oy

Kuka olet, mitä teet, ketkä ovat asiakkaitasi?

Olen yrittäjä, osakas sekä CMO Taitori Oy:ssä. Taitori on suomalainen älytoimistojen toteuttaja, jonka missiona on tehdä työpäiväkokemuksesta sujuvampaa sekä kiinteistöjohtamisesta älykkäämpää.

Asiakkainamme ovat suuret ja keskisuuret yritykset, esimerkiksi Fennia, SRV tai FIRA, jotka haluavat tarjota työntekijöilleen ensiluokkaisen ja älykkään, työssä onnistumista tukevan työympäristön.

Olen myös yksi huippusuositun 5 tähden Asiakaskokemus -kirjan kirjoittajista.

 

Minkälaista markkinointia teitte v. 2017 aikana?

Taitorin markkinoinnilla on 2 päätavoitetta:

1) tarjouspyyntö, eli ns. inbound-yhteydenotto;

2) myynnin helpottamiseksi saamaan asiakas Tulevaisuuden älytoimisto -demoon.

Toimenpiteet tähtäävät näiden kahden tavoitteen toteutumiseen ja käytämme strategiana paljon sisältömarkkinointia, varsinkin sosiaalisen median kanavien kautta. Käytämme myös paljon referenssitarinoita, koska ne yksinkertaisesti ovat kokemukseni perusteella parasta ja toimivinta markkinointia.

Käytämme paljon dokumentaarista “document, don’t create” -sisältöä. Pyrin rakentamaan Taitorin avointa päiväkirjaa verkkoon. Kuvaamme ja dokumentoimme Taitorin matkaa. Toki rinnalle tuodaan myös strategista sisältöä asiakkaamme matkan eri vaiheisiin, mutta painotus on ollut nyt dokumentaarisissa sisällöissä.

Käytän myös itse esiintymässä paljon erilaisissa tapahtumissa ja erilaisissa haastatteluissa, joissa kerron myös paljon omista kokemuksistani Taitorista yrittäjyydestä, asiakaskokemuksesta sekä työpäiväkokemuksesta.

 

Mikä oli tärkein tai yllättävin vuoden aikana oppimasi asia?

Tärkein oppi on ollut yrittäjän hektisessä arjessa se, että muista pitää itsestäsi huolta, sillä jos yrittäjä voi hyvin, myös asiakkaasi voivat hyvin!

Markkinoinnin puolella oppina ollut se, että yrityksen tarina tuntuu kiinnostavan paljon. Se, että avaamme seuraajillemme verhon arkeemme ja kulissien taakse toimii hyvin ja sitouttaa seuraajiamme.

Referenssien voima on yllättänyt myös positiivisesti.

 

Kuluvaan vuoteen verrattuna, mitä aiot tehdä ensi vuonna toisin?

Aion ensi vuonna ulkoistaa enemmän. Nyt periaate ollut tehdä kaikki itse, mutta jatkossa tulemme ulkoistamaan erilaisia markkinoinnin tehtäviä alan huipuille. Yksittäisenä nostona tarkoitus on esimerkiksi edelleen lisätä videoiden käyttöä mm. referenssiemme ja Taitorin toiminnan esittelyssä.

Tarkoitus on myös jatkaa panostamista vaikuttajamarkkinointiin enenevissä määrin. Tulemme mm. järjestämään vaikuttajille omia Älytoimisto -demotilaisuuksia.

 

Suosittele kirjaa, sivustoa, some-tiliä yms, joista haet inspiraatiota tai ratkaisuja ongelmiin?

Käytän laajaa verkostoani oman markkinointimme sparraamiseen ja kehittämiseen sekä myös erilaisten töiden tilaamiseen. Suosittelen seuraamaan markkinoinnissa näitä kolmea superstaraa:

1) Janne Gylling, Moretag. Mieheltä onnistuu kaikki web-sivujen suunnittelusta, UX:ään, palvelumuotoilusta, grafiikkaan. Janne mm. suunnitteli kirjamme web-sivut, kirjan kannet ja vieläpä taittoi kirjan. Jannen yritys Moretag toteuttaa myös Taitorin www-sivujen uudistuksen. Huikea osaaja!

2) Mikko Seppä, AdvanceB2B. Ehkäpä kovin modernin markkinoinnin soihdunkantaja ja suunnannäyttäjä.

3) Joonas Villanen, Advantage360. Kuvaa, videoi, suunnittelee, toteuttaa, kuvaa webinaareja, konsultoi markkinoinninautomaatiosta, kouluttaa…. markkinoinnin ihmislinkkari. Olemme tehneet Joonaksen kanssa mm. neliosaisen videosarjan Youtubeen. Vahva suositus!

 

 

Jenna Perus, Videolle & momondo

Kuka olet, mitä teet, ketkä ovat asiakkaitasi?

Jenna Perus, modernin markkinoinnin sanansaattaja. Toimin nelisen vuotta Videolle -toimiston CMO:na ja nykyisin toimin advisorin roolissa. Muutin Kööpenhaminaan syksyllä 2017 aloittaessani momondolla Suomen markkinointipäällikkönä. Tässä haastattelussa keskityn vastaamaan B2B-näkökulmasta edellisen työni pohjalta, sillä olen ollut vasta alle 2kk uudessa työssä.

Videolle -pääkohderyhmään kuuluvat markkinointi- ja viestintäpäättäjät, jotka haluavat hyödyntää videota vaikuttavan viestinnän keinona. 

 

Minkälaista markkinointia teitte v. 2017 aikana?

Videolle-yrityksessä keskityin 2017 rakentamaan uutta customer success tiimiä, jonka tarkoituksena oli yhdistää myynnin ja markkinoinnin osastot yhdeksi saumattomaksi tiimiksi. Samalla rakennettiin uudenlaisia asiakaskokemusta parantavia prosesseja markkinointiautomaatiota hyödyntäen ja toteutettiin koko tiimiä koskevia rutiineja koskien sosiaalista myyntiä ja account based marketingia.

Markkinointistrategian pääpilareita 2017 olivat nimenomaan asiakaskokemus, arvonluonti sisältöjen ja automaation avulla sekä kaikkien tiiminjäsenten asiantuntijaprofiilien kehittäminen.

 

Kuluvaan vuoteen verrattuna, mitä aiot tehdä ensi vuonna toisin?

Ensi vuoden aikana haluaisin soveltaa uudessa työssäni momondolla B2B-puolella oppimiani asioita. Ostajapersoonien hyödyntäminen sisältöjen suunnittelussa, relevantit ja oikea-aikaiset nurturoivat sisällöt, arvontuotto ja asiakaskokemuksen kehittäminen.

 

Keneltä tai mistä etsit apua ongelmatilanteissa?

Sani Leinon Social Selling Mastery Podcast on loistava podcast kuunneltavaksi aamuisin matkalla töihin, jotta aivonystyrät ovat täydessä vauhdissa kun pääsee työpisteelle:

Mikko Sepän ja Jarkko Kurvisen B2B-myynnin ja -markkinoinnin pelikirja on markkinoinnin- ja myynnin johdolle ehdoton raamattu, jos haluaa pysyä mukana muutoksen vauhdissa ja päivittää toimintatapoja modernimmaksi.

 

Tom Laine, SomeHow, LinkedIn-oppaan kirjoittaja

Kuka olet, mitä teet, ketkä ovat asiakkaitasi?

Nimeni on Tom Laine, kierrän Suomea ja jonkun verran maailmallakin kouluttamassa ja konsultoimassa yrityksiä ja yhteisöjä somerekrytointiin, työnantajamielikuvan luontiin, social sellingiin ja LinkedIniin liittyvissä aiheissa. Suomessa lisäksi aiheina ovat henkilöbrändäys ja työnhaku somessa. Asiakkaina on kaikenlaisia organisaatioita, toki kv-puolella paljon enemmän isoja firmoja. Suomessa isoja, keskikokoisia ja pieniä firmoja tasaisesti, ja erilaiset yhdistykset, liitot, järjestöt, muut yhteisöt ja julkiset toimijat ovat kaikki tasapuolisesti asiakkaina.

Referenssejä voi katsoa sivuiltani.

 

Minkälaista markkinointia teit v. 2017 aikana?

En tee suoraviivaista maksullista markkinointia, mainontaa tai outbound-myyntiä perinteisessä mielessä, vaan keskityn paljon somessa toimimiseen, asiantuntijakeskusteluihin, osaamisen ilmaiseen jakamiseen ja näkyväksi tekemiseen, sisältömarkkinointiin, henkilöbrändin rakentamiseen ja referenssien hyödyntämiseen. Tekeminen ei ole ehkä niin systemaattista tai koordinoitua kuin se voisi olla, osin aikapulasta johtuen. Joskus tekee tiukkaa ehtiä vastata inboundiin. 2018 tulee olemaan nykyistä paljon systemaattisempaa ja tavoitteellisempaa toimintaa.

 

Mikä oli tärkein tai yllättävin vuoden aikana oppimasi asia?

Tärkeimmät havainnot ovat liittyneet henkilöbrändin vahvistumiseen ja jatkossa sen systemaattisempaan rakentamiseen. Mitä enemmän osaamista jakaa ilmaiseksi ja pyyteettömästi auttaa muita, sitä vahvempi henkilöbrändistä muodostuu. Tämä ei liene kenellekään enää yllätys sinänsä, mutta sen mahti ja mittakaava on yllättää edelleen positiivisesti. On myös ollut kiinnostavaa todeta, että eri maissa ollaan hyvin eri tahdissa näiden omassa fokuksessani olevien asioiden kanssa, siihen on liittynyt muutamia kiinnostavia ja tärkeitä havaintoja eri maista.

 

Kuluvaan vuoteen verrattuna, mitä aiot tehdä ensi vuonna toisin?

Ensi vuonna tekeminen on entistä systemaattisempaa, ja nyt jo käytössä olevia mittareita seurataan entistä tarkemmin ja pyritään reagoimaan merkittäviin havaintoihin. Myös kanavavalikoimaa uudistetaan: tulee uusia ländäreitä, YouTube-kanavaa, Facebook-palveluja, ja paljon muuta. Inbound-liidien kiinni saaminen tulee olemaan erityisessä fokuksessa!

Nykyisistä profiileista ja palveluista Linkedinin käyttöä uudistetaan, Facebookin monipuolistetaan, YouTube otetaan käyttöön aivan uudella tavalla, Twitterin käyttöä systematisoidaan. Lisäksi erilaisia ländäreitä tulee pari lisää, ja nykyisten käyttöä monipuolistetaan. Kaiken kaikkiaan toiminta on entistä monipuolisempaa, paremmin resursoitua, analyyttisempaa ja strategisempaa. Myös outbound-myynti ja -markkinointi tulee selkeäksi osaksi kokonaisuutta.

 

Suosittele kirjaa, sivustoa, some-tiliä yms, joista haet inspiraatiota tai ratkaisuja ongelmiin?

Itse seuraan erityisesti kv-uutispalveluja ja -blogeja, kuten Mashable, Engadget, SMT, Techcrunch, Medium, yms.

 

Muut suunnitelmat tai ideat ensi vuoteen liittyen?

Ensi vuosi tulee olemaan mittaamisen kulta-aikaa, pelkästä sisällöntuotannosta siirrytään entistä strategisempaan tekemiseen, työntekijälähettilyys jatkaa kovaa kasvuaan, ja tulee uudenlaisia mittareita millä onnistumista mitataan.

 

Henna Niiranen, Differo oy

Kuka olet, mitä teet, ketkä ovat asiakkaitasi?

Olen Henna Niiranen, strategiseen sisältömarkkinointiin erikoistuneen Differon projektijohtaja. Asiakkaitani ovat mm. A-Insinöörit, HappyOrNot, BLC sekä Grant Thornton, joiden kasvua vauhditan tiimini kanssa sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen myynnin ja muiden verkossa vaikuttamisen keinoin. Aloitan myös tammikuussa 2018 YAMK-tutkinnon opiskelun – minusta tulee yksi suomen ensimmäisistä #myyntimaisteri-tittelin omaavista asiantuntijoista.

 

Kerro lyhyesti, minkälaista markkinointia teit v. 2017 aikana?

Asiakkaille sekä oman yrityksemme markkinoinnissa keskityimme strategiseen sisältömarkkinointiin: miten sisällöillä toteutetaan yrityksen strategisia tavoitteita? 99% asiakkaistamme tämä tavoite on kasvu, johon käytetään niin myynnillisempiä keinoja, kuin myös pitkäkestoista, ajatusjohtajuuden luomiseen keskittyvää markkinointia. Käytännössä työpöydälläni on mm. sisältöstrategiatöitä, verkkosivustouudistuksia ja markkinointiautomaation sisällöllisiä käyttöönottoja.

 

Mikä oli tärkein tai yllättävin vuoden aikana oppimasi asia?

  1. Muutos ottaa aikaa ja se tehdään yksi askel kerrallaan. Käännös asiakaslähtöiseen markkinointiin ei ikinä tapahdu yhden yön yli, tämän näen päivittäin asiakkaissani.
  2. On parempi tehdä yksi asia kunnolla loppuun, kuin tehdä monta asiaa hutiloiden ja jättää kesken. Priorisointia on pakko tehdä, jos haluaa saada jotain aikaan. Tämä on usein kivuliasta, mutta kannattaa. Pätee etenkin markkinoinnin työpöydän organisointiin!
  3. Ihminen on kokonaisuus ja me jokainen tuomme myös työpaikalle omat inhimilliset rajoitteemme, uskomuksemme, pelkomme ja toki  myös positiivisen draivimme ja innostuksemme. Näitä meidän pitää itsessämme, kollegoissamme ja asiakkaissamme tunnistaa ja kunnioittaa.

 

Kuluvaan vuoteen verrattuna, mitä teet ensi vuonna toisin?

Keskityn kasvattamaan myynnin osaamista ja työssä haluan tehdä vielä enemmän kv-caseja – nytkin niitä jo onneksi on pöydällä! Privapuolella huolehdin paremmin omasta jaksamisestani, sillä vaikka työn imu on valtava, on elämässä hyvä olla jotain muutakin.

 

Suosittele kirjaa, sivustoa, some-tiliä yms, joista haet inspiraatiota tai ratkaisuja ongelmiin?

Content Marketing Institute on hyvä tiedonlähde verkossa.

Kirjakaupasta suosittelen nappaamaan Katri Tannin ja Kati Kerosen Sisältöstrategia: Asiakaslähtöisyydestä tulosta -kirjan, mikäli muutos digiajan asiakaslähtöiseen markkinointiin, viestintään ja myyntiin on agendalla.

Omalla lukulistalla on tälle vuodelle vielä Laura Pääkkösen Social selling -opus sekä Kurvisen, Laineen & Tolvasen ja Henkilöbrändi-kirja.

 

Muut terveiset?

Rock on!

 

 

Mikko Eerola, Apollo Industries

Kuka olet, mitä teet, ketkä ovat asiakkaitasi?

Olen Mikko Eerola, yrittäjä, autan asiakkaita löytämään ja hyödyntämään digitalisaation ja maailman muuttumisen synnyttämiä bisnesmahdollisuuksia. Asiakkaitani ovat suuryritykset jotka haluavat luoda uutta liiketoimintaa, ja teknologia- ja datavetoiset kasvuyritykset jotka haluavat kansainvälistyä.

 

Kerro lyhyesti, minkälaista markkinointia teit v.2017 aikana?

Alkuvuodesta vastasin vielä Affecto Oyj:llä bisnesyksiköstä, joka kehitti uusia teknologioita hyödyntäviä ratkaisuita kuluttajatoimialoille. Lanseerasimme uuden kasvojentunnistusta ja reaaliaikaista analytiikkaa hyödyntävän tuotteen. Tässä tärkeimpänä markkinointikeinona oli medianäkyvyys. Kerroin sekä ratkaisusta että siihen liittyvistä teemoista (kasvojentunnistus, keinoäly, yksityisyys) mm. HS:ssä, Ylen aamu-tv:ssä sekä radiossa. Teimme lisäksi Ruisrockin kanssa yhteistyötä analysoimalla festarikävijöiden tunnetiloja ja saimme tälle myös hyvin näkyvyyttä.

Syksyllä, lanseeratessani oman yritykseni Apollo Industriesin, fokusoin kaiken energiani LinkedInin hyödyntämiseen. Tein sekä tekstipostauksia että videoita, ja sain näille yhteensä satojatuhansia näyttöjä ja erittäin hyvin huomiota minulle tärkeässä kohderyhmässä. LinkedIn on edelleen tärkein markkointikanavani.

 

Mikä oli tärkein tai yllättävin oppi v.2017 aikana?

Ihmiset katsovat edelleen aamu-tv:tä. Oltuani alkuvuodesta vieraana alkoi puhelin välittömästi vilkkua notifikaatioista: tekstareita, sosiaalisen median viestejä, puheluita. Itselläni ei ole televisiota joten tämä tuli minulle yllätyksenä.

 

Kuluvaan vuoteen verrattuna, mitä teet ensi vuonna toisin?

Parannan säännöllisyyttä sisällöntuottamisessa. Teen vähemmän videoita jotka vaativat raskasta editointia ja enemmän lyhyttä, spontaania sisältöä. Tulen myös tekemään podcast-muotoista sisältöä.

 

Suosittele kirjaa, sivustoa, some-tiliä yms, joista haet inspiraatiota tai ratkaisuja ongelmiin?

LinkedIn-verkostoni on ensisijaisen tärkeä. Tämän lisäksi kuuntelen aina Tim Ferrissin podcastit, ja luen Seth Godinin blogipostaukset.

 

Muut terveiset?

Tulokset tottelevat säännöllistä tekemistä. Moni suunnittelee, harva tekee. Tänään on paras päivä aloittaa!

 

 

Jaakko Suojanen, Suomen Digimarkkinointi

Kuka olet, mitä teet, ketkä tai mitkä yleisöt ovat asiakkaitasi?

Jaakko Suojanen, yrittäjä, Suomen Digimarkkinointi oy. Autamme yrityksiä kasvamaan mitattavan digitaalisen markkinoinnin avulla.

 

Kerro lyhyesti, minkälaista markkinointia teit v.2017 aikana?

Keskityimme kasvattamaan omia kanavia, eli sähköpostilistaa, sekä parantamaan ilmaista näkyvyyttä Googlessa. Markkinointi tapoina käytössä oli hakukoneoptimointi, sisältömarkkinointi, Google adwords – mainonta, Facebook, linkedin, twitter. Tietysti näiden lisäksi myös konversio-optimointi on tärkeä osa meidän markkinointia. Näiden avulla onnistuimme kasvattamaan yrityksemme liikevaihdon ilman kylmäsoittoja tarjouspyyntöjen avulla 800 000e à 1 300 000e.

 

Mikä oli tärkein tai yllättävin vuoden aikana oppimasi asia?

Tärkeimmät asiat liittyvät yrityksen hallittuun kasvattamiseen, strategia, ihmiset, talous ja toimeenpano, näiden asioiden ympärillä oma vuosi meni. Tärkeä oivallus myös se, miten yrityksen markkinointi lähtee yrityksen strategiasta.

 

Kuluvaan vuoteen verrattuna, mitä teet ensi vuonna toisin?

Ensi vuonna markkinoinnissa käytämme enemmän videoita, ääntä ja sosiaalista mediaa.

 

Suosittele kirjaa, sivustoa, some-tiliä yms, joista haet inspiraatiota tai ratkaisuja ongelmiin?

Ray Dalion Principles on tällä hetkellä päällimmäisenä mielessä. Erittäin inspiroiva kaveri, joka on saanut aikaan uskomattomia asioita ja pohtinut elämää hienosti. Raylta on varmasti kaikilla opittavaa.

Yrittäjiä suosittelen tutustumaan Keith Cunningham -nimiseen mieheen, häneltä opin yrityksen taloudesta enemmän kuin keneltäkään muulta. Miehellä on todella silmiä avaava koulutus 4 day MBA.

 

Muut mahdolliset seikat jotka haluat sanoa?

Jari Sarasvuota lainatakseni: ”Aidosti intohimoisen onnellista elämää löytyy vain oman mukavuusalueen ulkopuolelta.”

 

Yhteenveto

Päättyvänä vuonna tehdyssä markkinoinnissa tunnistan kolme keskeistä teemaa: ajatusjohtajuus ja edelläkävijyys, asiakaskokemus sekä inbound. Mekaanisen puhelinluukutuksen aika on päättynyt, tärkeämpää on olla tunnistettavissa ja löydettävissä. Tyytyväinen asiakas on paras käyntikortti, haastatellut tietävät tämän ja pyrkivät siihen.

Ensi vuoden suunnitelmissa on yhtäläisyyksiä. Ehkä tärkeimpänä helpoin: jos se on toiminut tänä vuonna, sitä jatketaan ja kehitetään myös ensi vuonna. Enemmän tarinamuotoa, tarkempi kohdennus, toteutusvaiheessa käytetään verkoston osaamista. Aidot tarinat ja kokemukset ovat niitä harvoja asioita, joita kukaan ei voi kopioida.

Oma hyvinvointi ja yleisesti bisneksen inhimillinen puoli otetaan tosissaan. Myös bisnes pyörii paremmin, kun tekijät ovat energisiä. Henkilöbrändi on toistuva puheenaihe, omaa persoonaa ei voi irrottaa erilleen työn kontekstista. Tiedän, että henkilöbrändistä puhuminen voi jakaa mielipiteitä, haastatellut eivät ole moksiskaan. Pikemminkin, he tietävät että jokainen pärjää parhaiten omana itsenään, oli mukana tietoista brändäystä tai ei. Persoona kulkee mukana, aina ja kaikkialle – itseään ei voi eikä kannata paeta.

Asiat tärkeysjärjestykseen, asiat valmiiksi, hyvä mieli ja tekemisen meininki tarttuvat kuin itsestään. Näin tapahtui minullekin kirjoittaessani. Kiitos vielä kerran vastauksistanne, antaa hyvän jatkua myös ensi vuonna!